Získejte dopravu zdarma. Platí pro nákupu nad 1900 Kč.

Poučení o ochraně osobních údajů

V tomto poučení naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem internetového obchodu dostupného na adresách www.mmntshop.com, www.mmntshop.cz a www.mmntshop.pl („E-shop“).

IDENTIFIKACE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost ten mmnt s.r.o., se sídlem Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 116 73 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 351949 („My“). Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Můžete nás kontaktovat emailem na adrese info@mmntshop.com, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na E-shopu nebo písemně na adrese Václavkova 364/22, 160 00 Praha 6, Česká republika.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

1. Vyřízení objednávky

Naše produkty můžete zakoupit přímo prostřednictvím E-shopu. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. 

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Pro uzavření smlouvy musíme znát vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště). Abychom vám mohli zboží doručit potřebujeme znát taky vaše doručovací údaje (doručovací adresa). V průběhu našeho smluvního vztahu můžou nastat situace, kdy vás budeme potřebovat kontaktovat, proto potřebujeme znát vaše kontaktní údaje (email, telefon). 

Pokud jako platební metodu zvolíte bankovní převod, tak budeme zpracovávat číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého objednávku uhradíte. Číslo účtu využijeme ke kontrole provedené úhrady. Číslo vašeho účtu taky musíme zpracovávat v případě vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) a reklamace. V takovém případě číslo vašeho účtu využijeme k vrácení peněz. V případě platby kartou nemáme přístup k údajům o vaší kartě. Údaje o vaší platební kartě zadáváte přímo přes zabezpečenou webovou stránku spravovanou spolčenosti Stripe. Více informaci, jak nakládají s vašimi osobními údaji získáte zde.

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vaše osobní údaje budeme taky zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z právních předpisů (např. v oblasti daní a účetnictví) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

2. Obrana našich zájmů

Někdy mohou nastat situace, kdy budeme nuceni bránit naše zájmy. Takové situace mohou nastat zejména v případě soudního nebo jiného sporu.  

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Pokud mezi námi vznikne soudní nebo jiný spor, budeme oprávněni využit vaše údaje, které jsme o vás dříve oprávněně získali. 

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Obecně máme oprávněný zájem bránit naše zájmy v soudních nebo jiných sporech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.

3. Odpovědi na vaše dotazy

Pokud potřebujete poradit s objednávkou, máte dotaz k našim produktům nebo máte jiný dotaz, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na E-shopu nebo emailem. 

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Pro vyřízení vašeho dotazu potřebujeme znát vaši emailovou adresu. Tuto adresu využijeme k zaslání odpovědi. Pokud nám tento údaj neposkytnete, nebudeme schopni váš dotaz vyřídit. V odpovědi bychom vás taky rádi oslovili, proto budeme rádi za sdělení vašeho jména.

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Obecně máme oprávněný zájem vyřizovat vaše dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud však váš dotaz bude směřovat ke konkrétní objednávce (např. termínu dodání, vrácení zboží, reklamace), budeme vaše údaje zpracovávat z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.

4. Zasílání obchodních sdělení

Nemáme rádi přeplněné emailové schránky. Proto se snažíme rozesílání obchodních sdělení minimalizovat. Někdy však pro vás máme přichystané takové novinky, že se o ně s vámi musíme podělit.

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Pokud jste na E-shopu zakoupili zboží a nezakázali jste nám to při vytváření objednávky, využijeme vaši emailovou adresu pro rozesílání obchodních sdělení. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz pro odhlášení naleznete v jednotlivých reklamních emailech. 

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Protože jste u nás zakoupili naše produkty, máme oprávněný zájem vás informovat o našich obdobných výrobcích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tento postup je rovněž v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.

5. Newsletter

Pokud jste prozatím v našem E-shopu nezakoupili žádné zboží a chcete být v obraze jaké novinky chystáme nebo se chcete dozvědět informace o produktech nebo službách našich spřátelených výrobců, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Přihlásit se můžete přímo na E-shopu.

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Pro rozesílání newsletteru potřebujeme znát vaši emailovou adresu. Jakmile se k odebírání přihlásíte, zašleme vám uvítací email. Pokud vám přišel uvítací email a vy jste se k odběru newsletteru nepřihlásili, využijte prosím možnosti odhlášení v patičce uvítacího emailu.

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Newsletter vám můžeme zasílat pouze, pokud jste s tím souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Můžete se kdykoli odhlásit z odběru newsletteru, tj. odvolat souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Tento postup je rovněž v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

6. Datová analýza a cílení reklamy

Chceme vám zaručit co nejlepší uživatelskou zkušenost. Proto potřebujeme získávat údaje o způsobu využívání našeho E-shopu. Rádi bychom také měřili návštěvnost našeho E-shopu. Rovněž chceme co nejlépe cílit reklamu. Pro tyto účely chceme využívat údaje získané prostřednictvím souborů cookies. 

Jaké údaje o vás zpracováváme? 

Prostřednictvím souborů cookies můžeme zpracovávat údaje o vaši IP adrese, nastavení prohlížeče, době strávené na našem E-shopu, vašich preferencích apod. 

Co nás opravňuje tyto údaje zpracovávat?

Pro využití informací získaných prostřednictvím souborů cookies potřebujeme váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat v podrobném nastavení souborů cookies, které naleznete v patičce E-shopu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Váš souhlas však nepotřebujeme k využívání technických cookies zajišťujících provoz našeho E-shopu. Tento postup je v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

PŘÍJEMCI A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje primárně zůstávají u nás. Přesto mohou nastat situace, kdy vaše údaje musíme předat jiným společnostem nebo osobám, protože je to nezbytné pro zajištění provozu našeho E-shopu. 

Vaše údaje můžeme předat:

 1. provozovatelům e-shopové platformy, tj. provozovateli služby webovybalicek.cz panu Vladimíru Fischerovi, IČO: 03051820;
 2. společnostem podílejícím se na dodání zboží; 
 3. společnostem podílejícím se na zajištění plateb;
 4. poskytovatelům mailingových služeb;
 5. marketingovým agenturám;
 6. advokátům;
 7. daňovým poradcům a účetním společnostem;
 8. oprávněným veřejným orgánům.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH STÁTŮ

Nemáme záměr předávat vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde mohou právní předpisy pro ochranu údajů stanovit nižší standardy než v EHP.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování. Pokud s námi uzavřete kupní smlouvu, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 11 let od dne ukončení smluvního vztahu. Pokud s námi pouze komunikujete před uzavřením smlouvy, údaje uchováváme po dobu 4 let. Údaje zpracovávané na základě souhlasu využíváme pouze po dobu platnosti souhlasu. 

Výjimečně mohou právní předpisy stanovit delší archivační dobu, v takovém případě některé vaše údaje uchováme po dobu stanovenou příslušnými předpisy.

VAŠE PRÁVA 

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentně. Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů můžete za podmínek stanovených v GDPR využít následujících práv:

 • získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud je zpracováváme, máte právo získat k osobním údajům přístup (právo na přístup),
 • získat od nás osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost),
 • na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo neúplné osobní údaje doplnit (právo na opravu a doplnění),
 • požádat o výmaz osobních údajů, pokud:

(a) již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování,

(b) odvolal jste souhlas k jejich zpracovávání a osobní údaje nelze dále zpracovávat,

(c) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

(d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, či

(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti (právo na výmaz),

 • požádat o omezení zpracování, pokud:

(a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů,

(b) zpracování je protiprávní a žádáte omezení použití osobních údajů namísto jejich výmazu,

(c) vaše osobní údaje již dále nepotřebujeme pro účel zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či

(d) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů, a to do ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy (právo na omezení zpracování).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dále má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů bez jakékoli sankce. Souhlas můžete odvolat jakýmkoli způsobem na kontaktních údajích uvedených výše. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; email: posta@uoou.cz).

ZABEZPEČENÍ

Pomocí vhodných technických a organizačních opatření zajišťujeme, že vaše osobní údaje budou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto poučení o zpracování vašich osobních údajů průběžně revidujeme a můžeme jej příležitostně měnit. Aktuální verze je vždy k dispozici na stránkách E-shopu. 

Aktualizováno ke dni 1.1.2022.